BG EN

VIA Consulting работи в различните области на връзките с обществеността (PR-а) и рекламата. За нашите клиенти изграждаме комуникационни и информационни стратегии и кампании от различен характер, като използваме механизмите на PR-а, кризисния PR, рекламата, събитийния мениджмънт. Изготвяме експертни становища в областта на комуникациите, PR-а, рекламата, мениджмънта. VIA Consulting предлага и провежда обучения за работа с медиите, поведение пред камера и микрофон, както и за изграждане и работа в екип. Подготвяме и развиваме специални методологии за нашите клиенти, за да гарантираме достигането на клиентските послания по най-прекия и атрактивен път до посочената аудитория или целева група. Комуникационните ни предложения са основани винаги на прагматизма, здравия разум и творческото въображение.

Консултантските услуги на VIA Consulting:

 • Информационни кампании
 • Комуникационни стратегии
 • Рекламни и продуктови кампании
 • Рекламни стратегии
 • Маркетингови комуникации
 • Кризисен PR
 • Мениджмънт на комуникационните канали
 • Комуникации с правителствени и други  институции
 • Стратегически мениджмънт
 • Подготовка на материали за пресата
 • Подготовка на речи, сценарии и други
 • Специализирани материали